Projekty UE

Informujemy, że w dniu 24.10.2017 firma KRZYSZTOF MARKOWSKI: CHEMAR; FITNESSWELL podpisała umowę nr POIR.03.03.03-22-0053/17-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania : 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu : Promocja marki i produktów Fitnesswell na rynkach zagranicznych”.