Informujemy, że w dniu 24.10.2017 firma KRZYSZTOF MARKOWSKI: CHEMAR; FITNESSWELL podpisała umowę nr POIR.03.03.03-22-0053/17-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania : 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu : Promocja marki i produktów Fitnesswell na rynkach zagranicznych”.

Zapytania ofertowe:

2019:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG: ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PROMOCJI I INFORMACJI (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG: Organizacja usług związanych z promocja zagraniczną (zakup usług transportowych oraz noclegowych)(*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG: Organizacja usług związanych z promocja zagraniczną (zakup usług transportowych oraz noclegowych) (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG: Organizacja usług transportowych związanych z promocja zagraniczną na targach Proffesional Beauty- New Delhi oraz Beauty India Show- Mumbai wraz z usługami towarzyszącymi (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)


Zapytanie ofertowe – Organizacja usług transportowych związanych z promocja zagraniczną na targach Proffesional Beauty- New Delhi (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)

 


2018:

Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu wystawowego – 2x panel MPG w zakresie umiędzynarodowienia firmy Fitnesswell poprzez wejście na rynek indyjski (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)

_____________________________________________________

Zapytanie ofertowe – Zakup usług wydruku materiałów promocyjnych w zakresie umiędzynarodowienia firmy Fitnesswell poprzez wejście na rynek indyjski. (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)

_____________________________________________________

Zapytanie ofertowe – Zakup usług doradczych w zakresie umiędzynarodowienia firmy Fitnesswell poprzez wejście na rynek indyjski  (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)

_____________________________________________________

Zapytanie ofertowe –Organizacja usług transportowych w zakresie umiędzynarodowienia firmy Fitnesswell poprzez wejście na rynek indyjski  (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)


Zapytanie ofertowe –Zakup usług w zakresie przeprowadzenia profesjonalnej kampanii reklamowej w internecie w zakresie umiędzynarodowienia firmy Fitnesswell poprzez wejście na rynek indyjski  (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)


Zapytanie ofertowe – Organizacja usług transportowych związanych z promocją zagraniczną na targach Proffesional Beauty- New Delhi oraz Beauty India Show- Mumbai wraz z usługami towarzyszącymi  (*.docx)

–> Formularz do zapytania (*.docx)

Stosujemy pliki cookies aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą polityką prywatności. Zgadzam się