Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności produktów firmy FITNESSWELL KRZYSZTOF MARKOWSKI na rynkach międzynarodowych.

Beneficjent: KRZYSZTOF MARKOWSKI: CHEMAR; FITNESSWELL

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0080/20

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś​ Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wartość​ projektu: 297 100.00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 297 100.00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 252 535.00 PLN

Cele projektu
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Fitnesswell oraz wzrost rozpoznawalności marki Fitnesswell na arenie międzynarodowej poprzez udział w zaplanowanych w ramach Branżowego Programu Promocji oraz wpisujących się w firmową strategię eksportową działaniach promocyjnych.

Planowane efekty
Wnioskodawca dzięki realizowanym działaniom zakłada:
– poszerzenie rynków zbytu o 2 nowe kraje (Australia, USA),
– wzrost aktywności eksportowej na rynku Niemieckim oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
– nawiązanie kontaktów biznesowych mających na celu dalszy rozwój działalności eksportowy firmy i zwiększenie ilości zagranicznych zamówień/kontraków,
– osiągnięcie efektu skali,
– wzrost rozpoznawalności marki na rynku międzynarodowym,
– wypromowanie na rynki zagraniczne innowacyjnych produktów,
– promocję Marki Polskiej Gospodarki.

Stosujemy pliki cookies aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą polityką prywatności. Zgadzam się